عزیزالله آریافر

 

 

عزیزالله "آریافر"درسال 1347 در قریه ی" قلعه زمان" ازتوابع مرکز ولایت پروان بدنیا آمد. دوره ابتدایه را درمکتب متوسطه " بایان" ودوره ثانوی را درلیسه نعمان به پایان رسانید. درسال 1366 به جبهه ی جهاد و مقاومت پیوست ودرآنجا به فعالیت های سیاسی، فرهنگی ونیز روزنامه نگاری مبادرت ورزید. مدتی مسئول جریده " شوری" بود. ازسال 1371 تا 1375 به حیث رئیس نشرات نظامی رادیوتلویزیونوافغا نفلم ایفای وظیفه کرد. وهمزمان تحصیلات عالی خودرا دررشته حقوق ادامه داد. بعد از سقوط کابل بدست طالبان درمیزان 1375 درصف مقاومت باقی ماند. ازاودرنشرات مختلف درسالهای فعالیت سیاسی ومبارزاتی اش ده ها مقاله منتشرگردیده است. وی در 1378 به سرایش شعرروی آورد واولین مجموعه ی شعری اش درعنوان "آیات آفتاب" در بهار 1381 به چاپ رسید. مجموعه ی دیگری شعری موصوف دردست چاپ است. آریافراکنون به حیث رئیس نشرات تلویزیون ایفای وظیفه می کند.

 

آیت مهر

گفتم ازاستوره ی چشمان تو

ازفروغ روشن وتابان تو

نامه ئی انشاء کنم برشهرشب

بردرد وهم شب ام مژگان تو

کاش ریزد برتن بی بار من

برزمین خشک من باران تو

یک به یک استاره ها نا چیده ماند

تافشانم جمله بردامان تو

هست من، بودم، نهادم، عشق من

هدیتی از لطف بی پایان تو

من اسیر دردم و درمان تویی

کی رهاند دردم ازدرمان تو؟

هیچ میدانی که از آواز غم

میشکند هردم مرا هجران تو؟

بازخوانم آیت مهر ترا

باز گویم قصه ی چشمان تو

تالقان 8 حوت 1378

کاپی شده از سایت وزین آریایی

/ 0 نظر / 54 بازدید