بیوگرافی غازی میر بچه خان کوهدامنی

میر بچه خان  کوهدامنی که نام اصلی اش میر بهاوالدین فرزند میر درویش خان در سال 1204 هجری شمسی مطابق 1825 میلادی در قریه بابه قشقار (ع)ولسوالی میر بچه کوت دیده به جهان گشوده است

میر بچه خان از جمله نه(9)برادرخویش از نگاه سن کوچکترین شان بود ولی دارای سجایای نیک و صفات عالی بود  . اخلاق نیکو  ،رفتار عالی داشت برخورد و پیشامدش در مقابل دوستان ،اقارب ،مردم وبستگانش بسیار خوب بود با مردم با تواضع رفتار داشت مردم غریب را کمک و دلجویی مینمود از هرنوع کمک و همکاری در مقابل مردم ستمدیده خود دریغ نمیکرد با تمام مردم حسن معامله داشت مردم و اهالی منطقه او را از روی لطف و شفقت که داشتن بنام میر بچه خان مسمی نمودند چنانچه در سراج التواریخ و افغانستان در مسیر تاریخ درج است و ابیات ذیل را بنام میر بچه خان مردم  اهالی زمزمه مینمودند

 

محمد جان خان مرد میدان است

ایوب خان شیر غران است

میر بچه خان رس رسان است

مکناتن لات کلان است

بیا بچیم انگور بخور

 

ابیات فوق نمایانگر احساسات نیک و آزادی خواهی مردم مرز و بوم تاکستان زمین است  در میان مردم ما شهرت به سزایی دارد که اکثر ا انرا زمزمه میکنند

 

میر بچه خان تحصیلات ابتدایی خود را تا جای ایکه در انوقت مروج بود به پایان رسانیده بود خواندن و نوشتن را خوب میدانست و از مدرسه غیر رسمی مروج وطن به حد اعظم استفاده برده بود زمانی  ایکه قیام ملی مردم ما در مقابل انگریزان طور مخفی پلان گذاری شد رهبران ملی هریک به وقت و زمان معین و تعین شده به محلات خویش رفتند تا پلان ایکه معین شده بود عملی نمایند  

 

از اغاز تجاوز دوم  انگلیس به افغانستان هنوز 55 روز نگذشته بود که در طول ان مدت علما و روحانیون در همه نقاط کشور به تبلیغ پرداخته مردم را بسیج ساختند به این ترتیب مردم امادگی جهاد عمومی را گرفته بودند و همینکه امر تبعید امیر محمد یعقوب  به هندوستان شد آخرین پرده ریاکاری انگلیس ها از هم درید و مردم در کابل ،کوهدامن ،کوهستان و سایر نقاط کشور اشخاص روحانی و و طن پرست به پا خواستند مانند   محمد کریم خان افسر نظامی ،غلام حیدر خان کابلی ،میر بچه خان کوهدامنی ،میر غلام قادر خان اوپیانی ،ملا دین محمد خان اندری و معروف به ملا مشک عالم ،ملا عبدالغفور خان لنگری   ،غلام حیدر خان چرخی،و محمد حسن خان لوگری و ده ها سپاهی گم نام دیگر و سران مجاهد دست به دست هم داده و برخواستند  و برعلاوه از مردان با عزت و با حشمت در جنگ دوم افغان و انگلیس صد ها زن مجاهد کمر اهمت را با چادر های خویش بسته و برای برادران و شوهران ،و پسران خویش آذوقه و آب به قله های  کوه و پشته ها رسانیدند که از جمله چهارصد زن افغان  83 نفر ان ها به در جه عالی شهادت نایل آمدند که روح شن شاد .  که از جمله خواهر میر بچه خان غازی هم بنام  ( مستوره )نیز شامل آنها بود .  زمانی که قیام ملی مردم شهر کابل طور مخفی پلان گذاری شد ه بود رهبران ملی در محلات خویش هریک به وقت تعین شده پلان جنگ را عملی نمودند

 

میر بچه خان بتاریخ 8 دسمبر 1879 میلادی در قریه آمده  بزرگان و متنفذین قوم را خواسته پلان حمله را برای شان تعین نمود و گفت فردا  یعنی تاریخ 9 دسمبر قبل از برامدن آفتا ب تا به شام قوای مکمل انگلیس را در قرغه و اطراف ان محو نموده و شیر پور را محاصره خود بگیریم که هر مبارز  نان ، آب و سلاح خود را با خود داشته و برای حرکت به صوب کابل حاضر باشد  برای مردم کوهستان برادر خود را روان کرد و به ایشان گفت اجرای هجوم و حمله قبل از طلوع آفتاب روز جمعه 9 دسمبر کوتل خیر خانه میباشد  تا همه یکجا بالای دشمن متجاوزو استعمار گر مثل شیران غران حمله ور شویم .

 

به همین ترتیب برای مردم استالف ، قره باغ ،کلکان ، فرزه، گلدره، سرای خواجه ،قلعه مراد بیگ،حسین کوت ،شکردره، گفت که قبل از ینکه مبارزین کوهستان و کوهدامن  بالای لشکر انگلیس حمله نمایند شما ارتفاعات بلند و پوسته های دور و پیش خود را اشغال نمایند و نگذارند که قوای تازه دم دشمن  از شیر پور به کمک قطعلات که در کاریز میر ،افشار و ،قرغه است کمک برسانند . روز های ایکه جنگ دوم افغان و انگلیس در کابل در گرفت بتاریخ 9 و 10و دسمبر 1879 میلادی مطابق به روز های اخیر برج قوس سال 1258 هجری   بود .در همین شرایط خراب وضع جوی نامناسبی که با نداشتن اسلحه کافی و البسه گرم زمستانی و  تجهیزات نفری  برای محاربه و مقابله با دشمن قوی و نیرومند منطقه و جهان  (انگلیس )داخل محاربه شدند و طبق پلان ترتیب شده که شخص میر بچه خان غازی  همرای مبارزین دلیر ،شجاع و باغیرت خویش بدون کدام هراس بالای توپخانه دشمن حمله نمودند و با دادن تلفات سنگین قوای دشمن را از کاریز میر به طرف شیر پور عقب راندند که  آرام گاه های مجاهدین فعلا در قشله قرغه موجود میباشد

 

نبرد بین افغان ها و انگلیس ها در تاریکی صبح 9 دسمبر 1879 میلادی آغاز و تا ساعات 7 شام دوان داشت و در روز اول که وحدت امر و قومانده بین مردم کوهستان و کوهدامن موجود بود به ایشان هدایت داده شد ه بود تازمانی که هوا تاریک شد و فرق دوست و دشمن نمیشد نباید حمله نمایند و هجوم را سازمان بدهند برای این که عوض دشمن دوستان خود را هدف قرار ندهند جنگ از صبح 9 دسمبر آغاز و الی  شب ده دسمبر ادامه داشت و تمام مبارزین محلاتی را که بدست اورده بودندبرای خود موضع تدافعی درست نموده وبرای حمله و پیشروی فردا منتظر سپری شدن شب و برامدن آفتاب و روشن شدن روز بودند مبارزین بجز توت و تلخان ،مشک آب  چوب و سوته، فلخمان ،قبضه و برچه چیز دیگر نداشتند لیکن با سپری شدن روز 9 دسمبر اکثریت مبارزین  صاحب تفنگ و ماشین دار و حتی توپ های مختلف که از انگلیس ها به غنیمت گرفته بودند مجهز گردیدند

 

فردا روز جنگ فرارسید تاریخ 10 دسمبر1879 میلادی بودکه حمله و هجوم را طوری ترتیب نموده بودند که از بالای توپ های که در اطراف افشار  جابجا شده بود فیر اجرا نموده و یک تعداد قوت های خود را بالای نقاط حاکم مواضع اشغال شده موظف نموده بودند از ینکه مبارزین بالای جزوتام های دشمن حمله را اجرا نمودند دشمن نیز توسط توپخانه خویش مبارزین را هدف انداخت دوامدار خویش قرار داده ولی مبارزین ملی با قبول تلفات سنگین از استقلال و تمامیت ارضی کشور به قیمت جان های شرین خویش به فرماندهی غازی بزرگ میربچه خان کوهدامنی به پیشروی  بدون ترس و هراس با نعره الله  اکبر ادامه داده دشمن را  یکی پی دیگر به خاک وخون نشانده واز مناطق افشار ،قرغه،و کاریز میر  دو فرقه دشمن را به طور کامل محو نموده  بعدا پلان نمودند که از راه ارغندی  به کوتل تخت با مبارزین میدان وردک و غزنی از طرف شمال قوای دشمن را ضربه زده و و به کمک همدیگر نقاط حاکم  کوه آسمایی و تپه های خورد و بزرگ شمال شهر کابل را با ارتفاعات نزدیک شان گرفته تا دشمن از محاصره خارج شده نتواند

 

خلاصه دشمن مکار و فریب دهنده  را از مواضع شان رانده  و در قلعه شیر پور درمحاصره خود گرفتند  مبارزین در هوای سرد و بغضا بروی برف خوابیدند و با مشتی از گندم و تلخان تغذیه نموده با این هم قوت دشمن قوی وقت یعنی استعمار انگلیس را نیست و نابود ساختند   چنانچه یک جنرال  انگلیس بنام (میجر جنرال  ایرس) که نبرد های کابل را به چشم سر دیده مینویسد . ((چیزی که راجع به بی عاطفه گی مردم افغانستان گفته میشود تنها نظر انگلیس ها است . در حالی که افغانها یک نژاد قوی بوده از مرگ هراس نداشته زمانیکه یک موضع را اشغال مینمایند دوباره استرداد ان مشکل است )) عین موضوع را لیدی سیل در جنگ بی بی مهرو چنین مشاهده نموده است

 

مبارزین از بالای تپه ها چنان برصفوف سپاه انگلیس فروریختند که گرگ در رمه گسفندان داخل شود مجاهدین  از همه طرف انگلیس هارا بداخل شیر پور بحال محاصره در آوردند چنرال رابرتس سفیر و نماینده انگلیس در افغانستان بود برای دفاع قشله شیر پور چهار دیوار قشله را برای چنرال بیگر داده مواضع ترتیب نموده که نگذارند   مجاهدین ازین چهار ضلع رخنه نموده بداخل قلعه بریزندمبارزین خارج قلعه شیر پور را بین سران مبارز تقسیم نموده که در تقسیم امور شمال قلعه شیر پور بحال محاصره در امد و طوریکه انگلیس ها داخل قلعه را به جنرالهای مقتدر و کار آزموده خود تقسیم نموده بودند  به همین ترتیب طرف شمال قلعه شیر پور نیز   مربوط غازی میربچه خان کوهدامنی وسپاه کوهستانی ها  شد و طرف جنوب و شرق و غرب قلعه را مبارزین کابل ،لوگر، غزنی و وردک اداره  مینمودند  محاصره تنگ تر و چندین روز را در برگرفت از ینکه هوا سرد و روز به روز سرد شده و زمستان فرامیرسید و یخبندان  بتدریج زیاد شده میرفت مبارزین کوهستان و کوهدامن به رهبری غازی مرد بزرگ دندشمالی میر بچه خان مجلسی را دایر نموده و در ختم مجلس چنین تصمیم اتخاذ شد از اینکه دیوار شمال ان به ما رسیده است کوشش کنیم که نسبت به دیگر مبارزین ضربه قوی به دشمن وارد نمایم که به همین ترتیب مبارزین سربکف نهاده و انقدر از خود شهید بجا گذاشتند که تابه قسمت بالای دیوار رسیده   نمای بزرگ چهاراهی شهید واقع شهر نو یاد گار و مدفن همان شهدای رای آزادی ماست

 

پهره دار انگلیس قضیه را به جنرال مسول دیوار قلعه رسانیده و جنرال فورا وضع را به قوماندان عمومی انگلیس ورابرتس اطلاع داد که مجاهدین کوهدامن و کوهستان به دیوار های قلعه برامده اند  و قسمت شمالی دیوار را ریختانده اند و با رخنه در داخل قلعه تمام سپاه انگلیس را نیست و نابود مینمایند به مجرد شنیدن خبر رابرتس بلرزه امده و رنگ از چهره اش فرار نمود وارخطا از جا پرید و به چهار طرف قلعه نظاره کرد و مسولین دیوار های چهار طرف را خواست و بعداز مذاکره تدابیر عاجل اتخاذ نموده و به نتیجه رسیدند که هر چه زود تر امیر عبدالرحمن را از سمت شمال به کابل اورند تا انرا به حیث آمر جابجا نموده و از تباهی قشون خود جلوگیری کنند امیر عبدالرحمن از شمال به کابل امد . میخواست غازی میربچه خان را مانند سایر مبارزین به پاس خدماتش به دار بیاویزد و یا زندان نماید  غازی میر بچه خان از وقت استفاده نموده از کابل به ننگرهار رفت و از ان طریق به هرات همرای سردار ایوب خان  چند زمانی در هندوستان بودند  زمانی که امیر حبیبالله خان پسر عبدالرحنمن رهبران ملی را عفو نموددر زمره عودت کنند گان  میر بچه خان غازی  کوهدامنی هم  از هند به کابل امدو در مسکن ابا و اجداد خود در قریه  بابه قشقار (ع)زندگی داشت تا اینکه در سن هشتاد ساله گی در سال 1295 هجری شمسی دربرج سرطان داعی اجل رالبیک گفته  در مقبره آباهی شان  بخاک سپرده شد  روح  غازی  میربچه خان و سایر غازی یان ما شاد و فردوس برین جای شاه 

 

 با ابراز تشکر از جناب پوهنوال سید عبدالاحد  میر بچه و سایت وزین شمالی نت   

/ 3 نظر / 326 بازدید
mohammad hossein emamparast

سلام، یارانه‌ها که یاری نمیکنند، بنزین و گاز قیمتش سر به آسمان گذاشته، خارجیها هم که تحریممون کردند، با دنیا در افتادیم بخاطر نیروی هسته‌ای، نون هم که چند برابر شده، مردممون هم که هر روز دارند بخاطر بنزین قلابی سرطان شش میگیرند ، دنیا هم با ما در افتاده ، هر وقت هم که حرف می‌زنیم میگویند این همه بدبختیها در راه و برای اسلام است. اسلامی هم که رشد میکنه هر روز، سنّی است نه مال ما شیعه ها.‌ای امام کجایی که روز قضاوت نزدیک است. خودت رحم کن بر ما.

نوریالی کاظمی کوهدامنی

قهرمان ملی غازی میر بچه خان کوهدامنی واقعا یک مجاهد,مبارز و طن دوست بود روحش شاد یادش گرامی باد.

نوریالی کاظمی کوهدامنی

قهرمان ملی غازی میربچه خان کوهدامنی