بیوگرافی شهید قوماندان عبدالباری


شهید عبدالباری فرزند حاجی عبدالقدیر زادگاه اصلی وی ولایت کاپیسا ولسوالی نجراب , دره پته قریه سیدم خیل به تاریخ 1365 هجری شمسی چشم به جهان گوشیده بعداز سپری نمودن دوره متوسطه و به تاریخ 1382 شامل اکدمی پولیس شد و به تاریخ 1383 از اکاد می پولیس فارغ وی در ابتدا مسول یک پوسته امنیتی پولیس در مکرویان مربوطات حوزه شانزده هم شد وبعد از مدت عازم ولایت پکتیکا شد بعد از مدت به صفت قومندان امنیه ولسوالی اومنه پکتیکا نظر به دست آورد ها وظیفوی بر علاوه اومنه ولسوالی متاخان و سر حوزه را نیز اداره میکرد بعد از اینکه وی در سطح ولایات جنوب مطرح شد دشمنان وطن خیلی احساس خطر از آن میکرد , پلان های را برای از میان برداشتن وی طرح کردن که مو فق نه شدن اما به اثر حمله دشمن به یکی از ولسوالی ها بنام یحیی خیل وی به خاطر حس وطن دوستی به خاطر کمک به همکاران ش عازم حرکت به انجا شد که دشمن از امدن وی در مسیر راه خبر شده و ماین ریموت کنترول را جای بجای نموده بودند که همان ساحه برای وی مشکوک شده چون که موتر اول هم خودش بوده از موتر رنجر پاین شده و افراد خود را از مسیر های دیگر رهنمای کرده و خودی وی همرای دو معاونین اش به طرف همان ساحه حرکت کرده البته پیاده که در همان قسمت که خودش رسیده ماین کنار جاده منفجر شده جام شهادت را به رتبه دریم خارن همرا دو رفیق های نزدیکش که ماما عزیز و مدیر شنواری به تاریخ 28/8/1388 روز پنج شبه ساعت 2 بعد از ظهر نوشیدن
آنا الله وانا عیله راجعون

بقلم شاهپور جان احمدی

از صفحه فیسبوک شاهپور احمدی کاپی شد سپاس وتشکر

/ 0 نظر / 71 بازدید