زنده گی نامه مرحوم آخنده زاده ملا محمد غلام ،معروف به غلامی کوهستانی

درود دوستان و هموطنان گرامی:
مؤلف جنگنامه غلامی را به معرفی می گیریم.
آخنده زاده ملا محمد غلام ،معروف به غلامی کوهستانی پسرملا تیمورشاه ازقریه آفتابچی آخنده زاده ملا محمد غلامی جنگ اول افغانستانی ها وانگلیس را نظم ساخت و در جنگنامه غلامی رویداد های تاریخی و سیمای برازنده، اعمال پهلوانی ومردانه گی مجاهدین را انعکاس داده است.اهمیت این اثر در آن است که شاعر خود شاهد واقعات بوده سهم هم در آن واقعات داشته است

/ 0 نظر / 65 بازدید