بقایای پیکر استاد سخن خلیل الله خلیلی شاعر پرآوازۀ کشور پس از 25 سال امانت از پا

 

بقایای پیکر استاد سخن خلیل الله خلیلی شاعر پرآوازۀ کشور پس از 25 سال امانت از پاکستان به کابل انتقال داده شد و قرار است فردا دوشنبه درنشست شورای وزیران کشور در باره بخاک سپاری بقایایی پیکر
این شخصیت بلند پایه فرهنگی کشور تصمیم گرفته شود.استاد بزرگ در وصیت نامه شان چنین توصیه نموده بودند :چون به غربت خواهد از من پیک جانان نقد جان 

جا دهیدم در کنار تربت آواره گان 

گور من در پهلوی آواره گان بهترکه من 

بیکسم آواره ام بی میهنم بی خان و مان 

همچو من اینجا به گورستان غربت خفته است 

بس جوان بی وطن بس پیرمرد ناتوان 

کشور من سخت بیمار است آزارش مده 

زخم ها دارد نمک بر زخم آن کمتر فشان 

از برای مدفن من سینه خاکش مدر 

بهر من بر خاطر زارش منه یار گران 

داغ ها دارد منه بر سینه اش داغ دگر 

دردها دارد دگر بر پیکر خنجر مران 

رقص رقصان از لحد خیزم اگر آرد کسی 

مشت خاری از دیار من برسم ارمغان 

ای وطندار مبارک پی اگر اینجا رسی 

جز خدا و جز وطن حرفی میاور بر زبان

------------------------------------------------------------استاد خلیل الله خلیلی فرزند میرزا محمد حسین خان مستوفی الممالک در سال ۱۲۸۴ هه . ش در باغ جهان آراء کابل چشم به جهان کشود.

مادرش از کوهستان کاپیسا و پدرش از جبل السراج ولایت پروان بوده است.خلیلی در هفت سالگی مادر را
از دست داد ودر یازده سالگی پدرش درزمان سلطنت امیر امان الله خان ازسوی حکومت کشته شد و تمام اموال و دارایی اش مصادره گردیده و حتی خودش را نیز از رفتن به مکتب محروم کردند.

اما استاد خلیلی ادبیات فارسی ودیگرعلوم مانند منطق ، تفسیر وحدیث را از استادان زمان خود فراگرفت.

شانزده ساله بود که در مکتب میربچه کوت به کار معلمی پرداخت ، بعدا ازخود لیاقت نشان داد ودر وزارت مالیه به حیث منشی مخصوص و سپس به حیث مستوفی در مزار شریف مقررشد و نیز برای مدتی به صفت
حاکم مزار شریف کار کرد.

استاد خلیل الله خلیلی سیزده سال را در صدارت کار کرد اما پس از آن مخالفت های سیاسی سبب شدند که چهار سال را در تبعید و زندان سپری کند،پس از این مدت به حیث معاون دانشگاه کابل ، رییس
مستقل مطبوعات افغانستان ، مشاور مطبوعاتی محمد ظاهر شاه ،وکیل مردم در پارلمان و برای مدتی هم به عنوان سفیر افغانستان در عراق و عربستان کار کرد.

با کودتای هفت ثورو سرنگونی حکومت محمد داود خان،استاد خلیلی به نیوجرسی ایالات متحد امریکا رفت اما سالهای آخرعمرش را درپاکستان ودرمیان مهاجران افغان سپری کرد. استاد خلیل الله خلیلی به
روز چهاردهم ماه ثور ۱۳۶۶ هه . ش دریکی از شفاخانه های اسلام آباد پاکستان چشم از جهان فروبست و در پشاور پاکستان به خاک سپرده شد.

ازاستاد خلیلی شصت ودو اثرمنظوم و منثور در عرصه ‌های مختلف هنر، ادب، سیاست، فلسفه و عرفان به جامانده اند که بیشتر شان در داخل و خارج از کشور به چاپ رسیده‌اند.خبر از طلوع نیوز

/ 0 نظر / 93 بازدید