زندگی نامه شهید سید مصطفی کاظمی

شهید سید مصطفی کاظمی، فرزند سید گل در سال 1342 در ولایت پروان ولسوالی سرخ پارسا، قریه ی لولنج دیده به جهان گشود. وی ازدواج کرده و دارای 6 فرزند بود. شهید کاظمی تحصیلات خویش را در ولایت کابل آغاز نمود و تا مقطع لیسانس ادامه داد. باآغاز جهاد پر شکوه مردم مسلمان افغانستان بر علیه حکومت دست نشانده ی شوروی وسربازان اشغالگر روسی، در سنگر مبارزه و جهاد قرار گرفت و با شجاعت و درایتی که در دوران جهاداز خود نشان داد به حیث یک فرمانده برازنده و دلیر در پاسداران جهاد اسلامیافغانستان تبارز نمود. با شکل گیری حزب وحدت
اسلامی افغانستان، شهید سید مصطفی کاظمی از اعضای برجسته و فعال حزب وحدت اسلامی
افغانستان مقرر گردید. با پیروزی جهاد مردم مسلمان افغانستان، شهید کاظمی عضو فعال
شورای رهبری دولت اسلامی بود و در دوران سلطه ی شوم طالبان و مقاومت مردم مسلمان
افغانستان در سنگرهای رزم و حماسه، حضور فعال و تعیین کننده داشت
.


شهید کاظمی بعد از سقوط طالبان از شرکت کنند گان رسمی و فعال کنفرانس بن در سال 1381 بود و با امضای عهد نامه ی بن، نقش تازه تری را در عرصه ی سیاسی و اجتماعی کشور به عهده گرفت. اقای کاظمی بر اساس این معاهده، در حکومت انتقالی و موقت به حیث وزیر تجارت تعیین گردید. 

وی از وزرای فعال و دلسوزدر کابینه به شمار می امد که خدمات فراموش ناشدنی را در طی دوران مسئولیت خویش به انجام رساند. پس از تعیین دولت انتخابی، شهید کاظمی با توجه به تحولات جدید سیاسی در کشور، حزب اقتدار ملی را بنیان نهاد که از طرف اعضای حزب به حیث رهبر حزب اقتدار ملی بر گزیده شد.

شهید کاظمی در سالهای اخیر برای ایجاد ثبات سیاسی و شفافیت در عرصه های مختلف، نقش برازنده یی را به دوش گرفت. به همین جهت در انتخابات پارلمانی از سوی مردم کابل به مجلس نمایندگان برگزیده شد.

وی همچنین با تلاش مجدانه در کنار سایر شخصیت ها و جریانهای سیاسی، جبهه ی ملی را پایه گذاری نموده و به عنوان رییس کمیسیون سیاسی و سخنگوی جبهه ی ملی بر گزیده شد.

شهید سید مصطفی کاظمی، در عرصه ی فعالیت های پارلمانی نیز گروپ پارلمانی استقلال ملی را بنیان نهاد و از سوی نمایندگان مردم به حیث رییس کمیسیون اقتصادی در پارلمان انتخاب گردید.
شهید سید مصطفی کاظمی در طی دوران نمایندگی خویش، صادقانه وبا تمام توان تلاش ورزید و نظریات و طرح های سازنده ی خود را در مسایل سیاسی و اقتصادی به صراحت و دقت ابراز می داشت که این خصوصیت شهید کاظمی، زبانزد خاص و عام می باشد. سر انجام در پی این تلاش
های صادقانه و دلسوزانه در مسیر خدمت به مردم و کشور به تاریخ 1386/8/15 هنگامی که
از سوی پارلمان کشور برای برسی وضعیت مردم به ولایت بغلان رفته بود در یک عمل ناجوانمردانه و توطئه امیز به همراه تعدادی چند از نمایندگان مردم در شورای ملی و تعداد کثیری از مردم بیگناه و کودکان معصوم به فیض عظمای شهادت نایل امد
.


روحش شاد، یادش گرامی

/ 0 نظر / 437 بازدید