گرامیداشت از کارنامه های قهرمانان جنگ اول افغان – انگلیس

 

همایش گرامیداشت از کارنامه های قهرمانان جنگ اول افغان – انگلیس از طرف کمیته فرهنگی ولایت کابل بروز سه شنبه 20 میزان سالجاری درتالار مطبوعات وزارت اطلاعات وفرهنگ براه انداخته شد که در این همایش پیام قانونپوه سرور دانش سرپرست وزارت تحصیلات 

عالی توسط پوهنمل عبدالعظیم نوربخش سخنگوی وزارت تحصیلات عالی قرائت گردید، که اینک توجه شمارا به متن این پیام جلب میداریم.

بسم الله الرحمن الرحیم

پیام وزارت تحصیلات عالی

به مناسبت یاد بودازرجال وشخصیت های نامورجنگ اول افغان وانگلیس

درتاریخ معاصر افغانستان تجاوز باراول انگلیس ها در سال ( 1839 ) میلادی آغاز واستیلای استعمار آنها تا سال ( 1843 ) میلادی ادامه یافت که مردم افغانستان را واداشت تا باگذشتن از سر،جان ومال خویش شهکار مبارزه ومجاهدت را دربرابر استعمارگران اروپایی از خود بجا گذاشت . مردم در نقاط مختلف افغانستان چون زمینداور ، گرشک ، فراه ، قندهار ، قلات ، غزنی ، بامیان ، کوهدامن ، کوهستان ، زرمت ، بتخاک ، خرد کابل ، تیزین جلال آباد ودره ی خیبر در جریان سال ( 1841 ) میلادی قوای منظم انگلیس ها را مورد حملات شدید وتباه کن خویش قرار دادند که به صورت متفرق وپراگنده بود . این یورش ها زمینه ومقدمه یی شد برای تشکل یک رهبری واحد ملی . 
بدین ترتیب بود که در روز اول نوامبر ( 1841 ) میلادی مردم افغانستان شایسته ترین و با وقارترین رجال سیاسی ونظامی خویش را به حیث رهبران ملی در امر مبارزه با متجاوزان انگریزی برگزیدند . وظایف همه ی این رهبران قیام ملی تعیین وتشخیص گردید، بنا برآن از جمله رهبران ملی وبرگزیده ی مردم میرمسجدی خان کوهستانی ، نایب امین الله خان لوگری ، غازی وزیر محمد اکبر خان وعبدالله خان اچکزایی میباشند که از میان توده های وسیع مردم برای بدست آوردن آزادی واستقلال کشور قد برافراشتند ومردم بادیانت ، وطن دوست وآزادی خواه خویش را صادقانه ومدبرانه تا سرحد پیروزی رهبری کردند وزندگی شیرین شان را در راه مبارزه ومجادله در برابر استعمار غرب وقف نمودند . قبل از گزینش رهبران ملی در برابر سپاه متجاوز انگلیس که در چاریکار برمردم به حملات غارت گرانه وتباه کننده پرداختند ، مجاهد نستوه میرمسجدی خان با تدبیر وشجاعت تمام پیشروی سرکوب گرانه ی نیروهای انگلیس را در کوهستان سد نمود وبا جنگ ومقاومت بی نظیر با پنجاه تن از یاران صدیق اش چنان سرسختانه ومقاومت گرانه همراه با مردم کوهستان در قلعه جلگاه به جنگ پرداخت که انگلیس ها را به خون خویش تشنه ساخت وبدین منظور انگلیس ها هزاران کلدار برای بدست آوردن سروی به جایزه گذاشتند . 
به تاریخ (3) اکتوبر ( 1841) میلادی سپاهیان منظم ، پرقدرت وباقوت انگلیس برای تسخیر آن قلعه سوق گردیدند وآنرا به محاصر ه کشیدند . میرمسجدی خان کوهستانی با یاران وفادارش درعقب تیر کش های قلعه صف بستند وجنگ آغاز گردید وهیچ گلوله ی میرمسجدی خان ویارانش به خطا نمیرفت ولی فیر های گلوله های توپخانه ثقیل انگلیس ها دفاع نداشت که در اثر آن دیوار قلعه شگاف برداشت وسپاه مهاجم انگلیس بر آن شگاف هجوم بردند . میر مسجدی خان کوهستانی با همرزمان فداکارش دهنه ی شگاف را با سیلاوه های سنگین سد کردند ودیگر نفیر توپ وتفنگ کارگر نبود . سپاهیان انگلیس به تعرض پرداختند ویکی پی دیگری به دهنه ی شگاف هجوم می آوردند ومی جنگیدند . میر مسجدی خان زخم سختی از سرنیزه ی دشمن برداشت وچون شیر زخمی وخون چکان شمشیر میزد ودر لحظه یی عده یی از مهاجمان انگلیس را به دیارعدم می فرستاد . سپاه انگلیس که هیچگاه در تمام قلمرو استعماری اش به چنان مقاومت دلیرانه روبرونشده بود دیگر جرأت تهاجم را از دست داد وعقب نشینی کرد ومیرمسجدی خان با یارانش ازروی کشتگان انگلیس گذشته جهت تجدید قوا به نجراب رفت .از همین جاست که پایداری ومقاومت بی نظیرش وی را در صف رجال وشخصیت های معروف در تاریخ معاصر افغانستان ثبت کرد که منبع الهام وشجاعت برای دیگران گردید . 
روز دوم نوابر سال ( 1841 ) میلادی که توسط رهبران قیام ملی آغاز هجوم برگارنیزیون های بریتانوی تعیین گردید، نواب زمان خان به حیث رئیس وامین الله خان لوگری که ده هزار سپاه مجاهد ومبارز در زیر فرمانش بود به حیث نایب قیام ملی برگزیده شد واز همین جاست که اورا نایب امین الله خان لوگری گویند . 
نایب امین الله خان لوگری همراه با عبدالله خان اچکزایی در صف مقدم مبارزان افغان رهسپار خانه ی الکساندربرنس که به حیث وزیر داخله ی انگلیس ایفای وظیفه می کرد شدند که در اندک زمان نگهبانان وبرادر الکساندر برنس بنام چارلس برنس به دیار نیستی فرستاده شدند و سپس الکساندر برنس آماج تیر مبارزان افغان قرارگرفت وسر سبکش در سر چوک کابل به نمایش گذاشته شد وموهن لال که منشی الکساندر برنس بود ودر عین حال به حیث رئیس استخبارات انگلیس وظیفه داشت ، با خواندن کلمه ی طیبه اسلام آورد وازمرگ حتمی نجات یافت . 
مکناتن که در لیدرشپ قوای انگلیس به حیث شخص درجه اول انگلیس بود توسط جنرال کمبل با سپاهیان انگلیس به قشله بی بی مهرو پناه برد . در هنگام عبور سپاهیان انگلیس از کوچه های شهر کابل زنان از بام های منازل شان سنگ ، کلوخ ، خشت ، آب جوش وسنج های خشتی را بر عساکر انگلیس میریختند . ودرین جریان در کوچه های کابل جنگ تن به تن شروع شد که در اثر آن هفتصد تن از لشکریان انگلیس در یک لحظه نا بود شدند .لشکر بریتانیا چون گله گرگان وحشی در قفس گرفتار آمدند ودر همه ولایات افغانستان با تدبیر رهبران ملی این قیام ، عساکر انگلیس به محاصره افتادند . 
بازهم در اثر دسایس وتوطئه های انگلیس ، میرمسجدی خان کوهستانی در بستر بیماری توسط نوکران وگماشتگان جیره خوار وخاین انگلیس مسموم گردید وبه حق پیوست . روحش شاد ویادش گرامی باد . 
عبدالله خان اچکزایی که در پیشاپیش جنگجویان افغان به سوی قشله ی انگلیس حرکت می کرد ودر برابر شلیک گلوله های توپ های ثقیل انگلیس به پیش میراند ، از عقب توسط گلوله ی یک خاین وابسته به انگلیس زخمی گردید وسپس به تاریخ (29) نوابر ( 1841 ) میلادی جام شهادت نوشید. روحش شاد ویادش گرامی باد . 
بتاریخ ( 25 ) نوابر همین سال وزیرمحمد اکبر خان با یارانش که درحدود شش هزار مرد جنگی بودند از بخارا به کابل رسید ورهبری قیام ملی را علیه انگلیس بدوش گرفت وبتاریخ ( 26 ) نوامبر با استعداد وتوانایی نظامی وسیاسی که داشت مکناتن که در رهبری نظامی وسیاسی انگلیس ها قرار داشت با تفنگچه ی اهداییش از طرف وزیر اکبر خان به قتل رسید که کارنامه های نظامی اش الهام بخش راه آزادی خواهان ومجاهدان واقعی مردم افغانستان خواهد بود . 
این رجال مهم ومعروف وبا اعتبار کشور چون میرمسجدی خان کوهستانی ، غازی وزیر محمد اکبر خان ، نایب امین الله خان لوگری وعبدالله خان اچکزایی هیچگاه در فکر زراندوزی ، جاه ، مقام ، شکوه وجلال نبودند بلکه زندگی بربهای شان را وقف آزادی واستقلال مملکت خویش کردند که درود بی پایان بروح وروان شان باد . 
یاد بود ازاین رجال وشخصیت های ملی وجیبه ی ملی ماست که نسل های کنونی وآینده از کارنامه های آنها در راه وطن دوستی ، آزادی خواهی ، استقلال طلبی و وحدت ملی وسیاسی مردم افغانستان الهام بگیرند وراه وروش آنها را ملاک عمل خویش قرار دهند وسعادت دنیا وعقبا را بدست آورند . 
در اخیر زحمات وتلاش های دست اندرکاران این سیمینار را ارج گذاشته ، موفقیت های مزید را در جهت تدویر همچو سیمینار ها از بارگاه ایزد متعال برای آنان آرزو میبریم .
با تشکر از صفحه فیزبوک شمالی سرزمین شیران
/ 0 نظر / 258 بازدید