بیوگرافی شادروان عبدالجلال رزمنده

 
 
شهید عبدالجلال رزمنده قهرمان جمهوری افغانستان فرزند حاجی مرزا عبدالجبار در سال ( 1331 )هجری شمسی در قریه دۀ ملا یوسف ( قلعه وزیر خان)ولایت پروان دریک فامیل روشنفکر چشم به جهان گشود . وی دورۀ تحصیلات ابتدائی ولیسه را در مکتب نعمان ولایت پروان و تحصیلات عالی خویشرا درسال 1356 هجری شمسی از فاکولته ادبیات پوهنتون کابل در رشتهً ژورنالیزم به پایه اتمام رسانید. درسال 1359 هجری شمسی زمانیکه فعالیت های مسلحانه ومداخله گرانه کشورهای ایران وپاکستان با تبانی مخالفین دولت ،علیه حاکمیت جمهوری دموکراتیک افغانستان شدت گرفت ، حزب دموکراتیک خلق افغانستان نخبه ترین اعضای خویشرا در چوکات فعالین حزبی ، غرض کشف ، جلوگیری و قطع فعالیت های خصمانه مخالفین حاکمیت وقت تنظیم نمود ، شهید جلال رزمنده بمثابه یکی از اساس گذاران آن حرکت ، نقش عمده رادر رشد و بلند بردن محارت های نظامی- استخباراتی اعضای فعالین با روحیه کاملأ وفاداری به خواست وارمان های حزب که همانا تأمین صلح وثبات ، رفاه وآسایش مردم ، اعمار جامعه نوین ، تأمین عدالت اجتماعی وتطبیق نظم قانون بود ، دوشا دوش سایر مسوُولین اجرا نمودند. فعالین حزبی بعد از یک مدت کوتاه به عنوان ریاست عمومی خدمات اطلاعات دولتی در چوکات شورای وزیران به فعالیت خویش آغازنمود و شهید جلال رزمنده به عنوان رئیس حوزۀ اول در استقامت های کاری شهری و اطرافی ولایت کابل معرفی گردید. شهید جلال رزمنده واقعأ از سطح عالی مدیریت برخوردار بود ، او با کارمندان و پرسونل ادارۀ مربوطه رفیق و دوست صمیمی بود برعلاوۀ رهبری سالم در امور وظیفوی حتی کارمندان خویشرا در زندگی شخصی یار و مدد گار بود . شهید جلال رزمنده انسان مردم دوست ، وطنپرست و یک دموکرات واقعی جامعه افغانی ما بود ، از جانب دیگر جوانمردی ، کاکگی وعیاری جزو خصایل ذاتی اورا تشکیل میداد و کسانیکه با شخصیت شهید رزمنده شناسایی دارند از کرکتر وعادات عالی آن شهید خاطرات فراموش ناشدنیً دارند. شهید جلال رزمنده یکی ازجملهً آگاهان مبتکر حزب دموکراتیک خلق افغانستان (حزب وطن ) در ارگان استخباراتی کشور بوده که به مشارکت وسیع مردم در سیستم سیاسی و دولتی کشور تأکید میورزید ، او جسورانه در تفاهم بین الافغانی با گروپ های مخالفین می شتافت وآنانرا برای ایجاد فضای صلح و آشتی دعوت مینمود . چنانچه دراوایل سال 1360 در حدود 30 گروپ مخالف دولت را با کمیت بیشتر از 2000 افراد مسلح در ولسوالی میربچه کوت ولایت کابل را برای بار اول درسطح افغانستان با دولت جمهوری دموکراتیک افغانستان در جهت تأمین صلح بشکلی علنی همکار نمود ودر 42 قریه تحت تسلط موقت مخالفین ، بیرق دولت جمهوری دموکراتیک افغانستان را در اهتزاز درآورد واین عمل جسورانهً او باعث گردید که نیروهای مسلح مخالف بعد ازآن با اعتماد کامل به دولت جمهوری دموکراتیک افغانستان پیوستن ایشانرا در تأمین صلح وثبات کشور در تمام ولایات آغاز نمایند. شهید جلال رزمنده در سال 1365 هجری شمسی به صفت معاون وزارت امنیت و رئیس عمومی ادارۀ پنج امنیت دولتی وقت تعین گردید ، او درجریان مدت وظیفه در ریاست عمومی پنج امنیت دولتی تمام نیروی خویشرا در قسمت تأمین امنیت کشور و دعوت مخالفین دولت به زنده گی صلح آمیز در کشور به خرچ داد که درنتیجه تقریبأ با 40 فیصد مخالفین مسلح دولت پروتوکول های قطع فعالیت مسلحانه را به امضأ رسانید و اکثریت قرا وقصبات را درتحت حاکمیت دولتی قرار داد. جلال رزمنده همیش در مقابل خنثی سازی دسایس داخلی وخارجی از خویش قهرمانی نشان میداد وبه جز وطن وسعادت مردم به هیچ چیز دیگر نمی اندیشید . چنانچه او در 16 حوت سال 1368 دسیسهً آی اس ای پاکستان را که در تبانی اگنت های معلوم العال افغانی میخواستند حاکمیت دولتی وقت را با راه اندازی کودتای نظامی سقوط دهند با شهامت و قهرمانی خنثی نمود. جلال رزمنده به خاطر تحکیم پایه های سیاسی واجتماعی حاکمیت جمهوری افغانستان از هیچ گونه سعی وتلاش دریغ نورزید . او زمانیکه در ولسوالی پشتون زرغون ولایت باستانی هرات مصروف توسعه حاکمیت دولتی ودعوت برگشت تعدادی کثیری از مخالفین دولت به زنده گی صلح آمیز بود ، بتاریخ 17 حمل 1369 دراثر یک توطئه خاینانه وناجوانمردانه توسط شبکه های تروریستی به شهادت رسید ، شهادت او نه تنها مردم ، منسوبین دولتی و حزبی را درساحه حاکمیت دولتی مأیوس نمود ، بل در اکثریت مناطق تحت تسلط مخالفین دولت برحسب سنت های مذهبی ما محافل ترحیم وختم های قرآن عظیم الشان بر روح آن شهید برگزار گردید و بعدأ با درنظرداشت خدمات بی شایبه شان در راه توسعه پایه های حاکمیت دولتی وتحکیم صلح وامنیت درکشور ریاست جمهوری وقت با صدور فرمانی لقب قهرمان جمهوری افغانستان را به وی داد .
روحش شاد وخاطراتش جاویدان
از صفحه فیسبوک شادروان رزمنده
/ 1 نظر / 120 بازدید
تبادل لینک رایگان

سلام اگه با تبادل لینک موافقی گام اول : این لینک را تو سایتت قرار بده عنوان : آموزش خیاطی آدرس : http://shop.panizz.com/product.php?id=3 گام دوم : وارد سايت زير شده و لينک خودتو درج کن http://9rang.ir/panizz ارادتمند