بازدید گروپ خبرنگاری تلوزیون پامیر برنامه دنیا شو از دانشگاه البیرونی

 

خبر خوش :

تیم خبر نگاری  تلویزیون پامیر که از کشور المان نشرات دارد امروز از دانشگاه البیرونی دیدن نموده که ضمن دیدار از وضعیت دانشگاه با اموز گاران ،دانش اموزان وسایر پرسونل اداری وتدریسی این دانش گاه نیر بطور جداگانه دیدن وملاقات نموده وجویای مشکلات ایشان در دانشگاه متذکره گردیده خبر نگار تلوزیون پامیر بانو دنیا پرکار که با قبول مشکلات وناامنی های که در ولایت کاپیساه وجود دارد با احساسی که داشتند برای اولین بار از وضعیت دانشگاه البرونی جهانیان را آگاه نموده که این اقدام ایشان قابل ستایش وتقدیر در نزد همه کاپیسایان میباشد مردم تمدن پرور وفرهنگی استان کاپیسانی باستان یک بار دیگر اظهار امتنان وتشکرات عمیق خویش را از این بانوی واقعا پرکار وپرتلاش بخاطر این حرکت نمونه وی خدمت همه دست اندارکاران برنامه دنیا شو ورهبری تلوزیون پامیر تقدیم نموده واز بار گاه خداوند دانا وتوانا اروزی موفقیت های هرچه بیشتر برای بانو پرکار عزیز ودیگر همکاران وی که  ایشان را درین سفر پر از مشکلات همرای نموده اند خواهانم وهم جنان از از جناب داکتر صاحب فایق فخری نیز سپاس وقدردانی مینمایم که این تیم ژورنالیستی را همرای  وکمک نموده اند 

/ 0 نظر / 13 بازدید