بیوگرافی محترم ارکان حرب جنرال محمد ایوب منصوری غوربندی

محترم جنرال ارکان حرب محمد ایوب منصوری بتاریخ نهم برج حوت سال 1314 هجری خورشیدی مطابق اول مارچ سال 1937 میلادی در قریه گلیان ،چهاردی غوربند ولایت زیبا ی پروان در یک خانواده مسلمان وروشنفکر چشم به چهان گشوده  تحصیلات خود را الی صنف پنجم در مکتب ابتدایه چهار ده ادامه داده ودر سال 1328 هجری خورشیدی شامل صنف ششم مکتب حربی شده ولیسه حربی را در سال 1334 بدرجه عالی به پایه اکمال رسانیده در همان سال شامل دانشگاه حربی افغانستان گردیده و دانشگاه متذکره را هم در سنبله 1337 هه.خورشیدی در رشته انجیری (استحکام)نیز به در جه عالی فارغ گردیده

 لقب شاگرد ممتاز را کسب نموده که از طرف پادشاه وقت اعلیاحضرت محمد ظاهر شاه مورد تقدیر قرار گرفت که شامل (دپلیوم فراغت ،کرچ،مدال شجاعت،ومکافات نقدی وجنسی ) میباشد

 

 

محترم جنرال ارکان حرب منصوری غوربندی مجموعا 36 سال  در قوای مسلح افغانستان خدمات شایانی را انجام داده محیث یک سرباز وطن بدون وابسته گی به احزاب سیاسی درخشیده است .

 

تحصیلات تخصصی:

 

کورس عالی افسران

 

کورس مسلکی انجنیری در ایالت متحده امریکا در شهرفورت بلورایالت ورجینیا  از جوزای سال 1339 خورشیدی الی برج اسد 1340 هجری خورشیدی

 

اکادمی انجنیری شهر ماسکو فدراتیف روسیه از 1344 الی 1349 وموفق بدرجه عالی

وبالاخره برای اخذ بلندترین درجه علمی در سال 1353 عازم ایالت محتده امریکاه گردیده الی سال 1355 از اکادمی انجنیری ایالت کنزاس امریکا ارکان حربی را دریافت کرده و با اخذ رتبه علمی دپلیوم انجنیر ارکان حرب یعنی بلندتری رتبه در اردو محسوب میگردد نایل آمده است محترم منصوری 19 سال از عمر پربار خود را بحیث استاد در دانشگاه حربی و هم آمر کافدرای انجیری همان دانشکاه خدمت نموده که شاگردان و افسران زیادی در مسلک انجنیری و سایر مسالک اردو از تعلم و تدریس این بزرگ مرد بهره مند گردیده اند

 

جناب منصوری در طول خدمت به استاد خوب شهرت داشت

در بخش تالیفات :

 

محترم منصوری  مضامین جغرافیای عسکری افغانستان را برای صنوف سوم دانشگاه حربی تعلیمات انجنیری و جیودیزی انجنیری را برای محصلین صنوف مسلکی انجنیری تالیف کرده هم چنان تعلیم نامه های عسکری را از زبان روسی به زبان دری ترجمه نموده و  نیز بامجله اردو هم همیشه بانشر مقالات مسلکی و علمی همکاری داشت.

 

سایر وظایف :

در برج حمل سال 1359 هه،خورشیدی  از دانشگاه حربی بنابه ضرورت بصفت مدیر اپراسیون در ریاست اپراسیون وزارت دفاع ملی الی سال 1362 خدمت نمودکه دربرج سرطان سال1362 به صفت رئیس انجنیری وزارت دفاع ملی مقرر و مدیدی را در پست متذکره خدمت نمودموصوف در برج اسد سال 1367 هه  خورشیدی برتبه  جنرالی نایل آمد

 

محترم ارکان حرب جنرال محمد ایوب منصوری غوربندی علاوه به لسان های دری و پشتو به لسان های انگلیسی و روسی مسلط نیز میباشد

 

جناب منصوری متاهیل است دارای 4پسر و 4 دختر و 15 نواسه خوب میباشد

 

موصوف خودش میفرماید :

 

در دوران خدمت خود کوشیده در انجام وظیفه صادق و در برخورد با مسایل واقع بین باشد کدام آرمان خاص سیاسی و تلاش فوق العاده  برای کسب مقام ،رتبه و گرفتن امتیاز از دیگران و اندوختن مادیات غیر قانونی نداشته  از دارای های منقول و غیر منقول به استنای یک سر پناه چیز قابل توجه نداشته احترام متقابله و اعتماد  که بین افغانها وهم  وطنان چه دروطن و چه در مهاجرت داشته  ودارد که بزرگ ترین  سرمایه معنوی زنده گی وی است.

 

موصوف بلاخره به اثر جنگ های خانمان سوز داخلی مجبور به ترک خانه و کاشانه گردیده به کشور روسیه فدراتیف در شهر ماسکو با فامیل خویش مهاجر میباشد

 

محترم منصوری اضافه میکند خوب ترین وقت عمر خویش را دوران خدمت خویش  به صفت استاد در دانشگاه حربی دانسته که با شاگردان خویش همیشه روابط صمیمانه داشته و میگوید :

(_یک معلم و آموزگار خوب می باید در عین زمان متعلم برای شاگردان خود هم باشد )

و تلخ ترین خاطره ایامی را میگوید که مجبور به ترک وطن خویش گردیده در حالی که عقده گلویش را گرفته بود گفت یگانه ارزویش صلح ،آرامی در وطن عزیز مان افغانستان،آزادی استقلال ملی ،عزت و حرمت به مردم ماست که افغان ها خاصتنا روشنفکران و تحصیل یافته گان ما در هر جایی که باشند در تحقق این ارمان مسولیت افغانی ،اسلامی و انسانی دارند که باید انرا فراموش نکرده تا وقتیکه افغانها خود شان فارغ از هر نوع تبعیض های ملیتی ،قومی ،زبانی ،مذهبی ،سمتی و سیاسی کامپلکس های مضر  که ضرران در طول تاریخ به همه هویدا گردیده باهم متحد نه شوند  البته دشمن های زرنگ و مغرض دایما در ایجاد نفاق وتداوم بدبختی ها ی ما آرام نه نشسته اند و سد راه ترقی و ازادی ملی ما بمفهوم واقعی خواهند شد

 

خلاصه نمود باید ملت واحد افغانستان ساخته شود نه ملیت های متفرق

و این کار وظیفه و وجیبه  تحصیل کرده ها در هر قاره و ممالک جهان است   که هیچگاه این فریضه را فراموش نکنید

 

نگارنده که از سال 2000 با ایشان رابطه دوستی داشته وی را یگانه استاد و رهنمای خود یافته برای شان عمر دراز و صحت کامل از با رگاه ایزد بی نیاز خواهانم

 

/ 0 نظر / 36 بازدید