بیوگرافی شهید میرزا فقیر احمد خان پنجشیری

 

شهید میرزا فقیر احمد پنجشیری مشروطه خواه و کارمند وزارت خارجه

فقیر احمد پنجشیری در ٢۴ سنبلهء تابستان ١٩٣۴ م یکجا با محمدولیخان دروازی وزیر خارجه، مهدی خان چنداولی پدر استاد محمد آصف آهنگ وکیل دوره دوازدهم شورای ملی غلام جیلانی چرخی بدون هیچگونهء محاکمهء علنی با اضافه شدن نامش به قلم خونکار هاشم خان در فرمان نادر شاه میان احاطه زندان دهمزنگ پس إز محمد ولیخان دروازی و میرزا مهدی چنداولی و سرمنشی شاه أمان الله بدار آویخته و جسدش به پدر سفید مویش سپرده شد.
فقیر احمد پنجشیری جوان آراسته، تحصیل کردهء هندوستان ، ریس جنگلات و مدتی کارمند سفارت افغانستان در مسکو بوده است.

فقیر احمد پنجشیری در سفارت مسکو باری مورد توهین هاشم خان قرار گرفت و با آتش تفنگچه جواب این أهانت را پاسخ داد ولی شوربختانه یکنفر کوریر أفغانستانی خودش را بین فقیر احمد خان و هاشم خان سفیر حایل ساخت و از این گلوله بیفتاد و هاشم خان سفیر فرار را بر قرار ترجیح داد.
هاشم خان به هنگام صدارت خود نام فقیر احمد خان را به قلم خونکار خود در فرمان نادر خان غدار و در فهرست نامهای چهار اعدامی دیگر افزود و به این شیوه انتقام گرفت.
فقیر احمد به هنگام آخرین وداع با زندانیان سیاسی ارگ دستار پاچ سفید به سر و تسبیحی در دست داشته است وچپن فولادی پوشیده بود و صبور غفوری از چپن او نور مخصوصی (ویژه ای) را مشاهده میکرده است.

فقیر احمد جوان مترقی از رژیم نادر خان سخت متنفر با شاه أمان الله روابط نزدیک و برادرانه داشته و به همین دلیل در رآه آزادی با سیمای خندان بسوی مرگ وسرنوشت با گردن افراشته بر سر دار رفت.
مرحوم غبار فقیر احمد پنجشیری را عضو حلقه ی میرسید قاسم آغای لغمانی ذکرنموده است.

با تشکر از دوست گرامی کمال اعتمادی که از صفحه فیسبوک وی کاپی نمودم

/ 0 نظر / 169 بازدید