بیوگرافی الحاج عبدالرشید صحاب استالفی .شاعری که خود مُعلم خویش بود

شاعری که خود مُعلم خویش بود و هرگز درب مکتب نگشود !! .

سیزده سالم بود که برای نخستین بار با شاعر مکتب نا رفته ای آشنا شدم ، وی شعر می سرود و برای نوشتن چند سطری از من کمک میخواست . اشعار وی چنان مرا بخود مشغول کرده بود که همیشه در ذهن کودک
انه ام بیت هایی از وی را نقش و همواره تکرار میکردم . توفان حوادث بهر طرف پرتاب مان کرد ، پس از گذشت سالها ، سر شار از ذوق در کابل بدیدارش شتافتم ، ساعتها از سخنان شیرین و اشعار دلنشین اش لذت و فیض بردم ، فکر میکردم در طول این سالها شاید وی به شهرت بلندی رسیده باشد ، اما؛ با درد و دریغ ! که در کنج منزلی فرسوده و انزوای غریبانه ای یافتمش .
این شاعر مکتب نا رفته کیست ؟ .
الحاج عبدالرشید « صحاب » استالفی فرزند کلانتر فیض خان در سال 1312 در استالف زیبا متولد و از سال 1329 به این طرف شعر می سراید ،اشعارش جاذبۀ خاصی دارد ، شعرش را خود می نویسد ، متاسفانه اغلاط املایی خواننده را بمشکل مواجه می سازد ، وی برای نوشتن شعر هایش از دوستان و نواسه های کمک میگیرد .
آری ... شاعری گمنام و شعری نامدار .
از عشق پرسیدم ، بپاسخم فرمود :
می توان گفت که عشق همچو نسیم سحریست
که بباغ دل ما شام و صبا می آید
در جریان گفت و شنود رو بمن کرده گفت : قلم بردار ، قلم برداشتم و این غزل را برایم از عشق خواند و بطور نمونه کلام وی بشما دوستداران شعر می نگارم .
عشق جسم و جان ندارد ، یک اصیل کامل است
در هوا پر می زند ماوأ اصلش در دل است
راه چشم تسخیر دلها با محبت می کند
لیک نمی داند که انسان زادۀ آب و گِل است
این نسیم نا تمام از روز اول تا ابد
همرۀ خوبان عالم روز و شب در منزل است
عاشقان را هر نفس در کوچۀ ناز می برد
هر طرف در می زند ، کوتاه زبان سائل است
می برد سوی وصال شمع اگر پروانه را
جان نثاری می کند اما تپیدن مشکل است
در دل زاهد نمی دانم چرا بی باوریست
دور خود پیچیده را ، بُخلی که دارد باطل است
نارسایهاست درین منزل خدایا چاره چیست
وصل آسان است مگر تا روز محشر معطل است
عقل میگوید صحاب را کز رهی خاموش بیا
کاندرین راه کُشتگان بسیار و هر سو قاتل است
سر انجام نسبت بنود وقت کافی نتوانستم بیشتر از فیض حضورش مستفید شوم و آخرین سوالم را چنین مطرح کردم : صحاب عزیز ! . شما که نه درب مکتبی را گشودید و نه پای شاعر یا مُدرسی نشستید ، چگونه این دیوان بزرگ را آفریدید. در پاسخ کوتاه گفت :
نه استاد غزل دارم صحاب گفت نی خط عرفان
همه این پر فشانی ها ز عشق یارم حاصل شد .
من از وازرت محترم اطلاعات و فرهنگ ، رسانه های جمعی ، کانون های فرهنگی و فرهنگیان عزیز کشورم تقاضا میکنم ، نگذارند همچو شخصیتهای ادبی فرهنگی گمنام ما تمام داشته های شانرا با خود مدفون کنند . وسلام
 
جناب لطیف کریمی استالفی
/ 3 نظر / 61 بازدید
...

[گل]

امین

سلام وبلاگ جالبی دارید. ممنون میشم به ما هم سری بزنید.

کریمی استالفی

کوهستانی عزیز درود بر شما ! . زحمات شما در مورد شناسایی نخبه گان شمالی قابل تحسین و تقدیر است . شما را موفق و مؤید خواهم .