مختصر بیوگرافی استاد فاروق (خوشجبین )یکتن از پیشگامان جهاد در ولایات پروان کاپیس

 

مختصر بیوگرافی استاد فاروق (خوشجبین )یکتن از پیشگامان جهاد در ولایات پروان کاپیساه

 

استاد فاروق مشهور به خوشجبین کوهستانی در سال 1327 خورشیدی در قریه تپه زار ،اشترگرام شهرداری حصه اول کوهستان استان کاپیساه در یک خانواده متدین دیده به جهان گشود موصوف تحصیلات ابتدایه وثانوی خویش را در لیسه میر مسجدی خان کوهستانی در زاد گاه اش به اکمال رسانیده وشامل دارالمعلمین گردیده وان موسسه تعلیمی عالی را نیز به پایه اکمال رسانید ودر لیسه میرمسجدی خان بحیث معلم تقرر حاصل نموده الی سال 1359 خوشیدی که رژیم وقت حملات خویش را بالای مردم بیگناه مان اغاز نموده موصوف با دیگر همکارانش در ارایش صفوف مقاومت در مقابل متجاوزین پرداخته ودر بخش های فرهنگی وجذب حوانان ازاده کاپیساه ،پروان مصروف فعالیت گردید استاد خوش جبین چنان که از نامش پیداست شخص خیلی خوش برخورد ویک دوست صمیمی برای مجاهدین ودر ضمن یک اموز گار در صف جهاد باقی مانده هیچ گاه هموطنانش را تنها نگذاشته همیشه در جبهه جهاد ومقاومت در برابر اشغال گران با سلاح وقلم رزمید شاید از جمله کسانی باشد که در مبارزه خویش متکی به ارمان مقدس جهاد مبارزه نموده هیچ گاه خواستار مقام ومنصب نبوده در ایام جهاد  دربین همه تنظیم های جهادی از محبوبیت خاصی برخوردار بوده گرچه جناب شان مربوط تنظیم جمعیت اسلامی افغانستان بودند ولی دربین مجاهدین دیگر تنظیم ها هم دارای اعتبار خیلی عالی   بوده استاد جهاد خویش را باقبول سختی ها الی پیروزی مجاهدین ادامه داده در پیروزی مجاهدین نیز نقش خیلی فعال داشت که زیاد تر شخصیت های مخالف را ترغیب نموده بودتا از مخالفت دست کشدیده در صفوف مقاومت وجهاد بپیوندد چون شخص وی معلم واموز گار بود در صف مبارزه هم از خود کار نامه بدی بجا نگذاشته که سبب رنجش خاطر مردم ووطندارانش گردد در زاد گاه اش از احترام خاصی برخوردار بوده با اشغال کابل توسط طالبان دوباره در مقابل قدرت اجنبی بیگانه وپاکستانی طالبان به مقاومت پرداخته در ازادی کوهستان وولایت کاپیساه در صف مردم وقیام کننده گان قرار داشته درخیزش مردمی برعلیه طالب  به صف ارایی پرداخته بامردم  مقاومت گرای کوهستان باردوم حماسه افریده طالبان را از قریه ودیار خویش بیرون رانده  ودر ایجاد جببه مقاومت برعلیه طالب نیز از پیشگامان ورزمنده گان قیام ملی کوهستان وولایات کاپیساه ،پروان وپنجشیر وکوهدامن بوده الی شکست قطعی طالبان در صف مقاومت گرا های شمالی وجبهه متحد قرار داشت.

  استاد  زنده گی خیلی فقیرانه دارد اکنون هم که از شروع مبارزه اش  اضافه از سه دهه  میگذرد همان فقیر ودر خانه فقیرانه خود با معاش معلمی زنده گی دارد وحال هم مانند اسمش خوشجبین  است در کوهستان در قریه خود در کلبه فقیرانه یک منزله زنده گی داشته وفارغ از بلند منزل وان جی او بدون گارد ومحافظ باوجودیکه که از جمله پیشگامان جهاد شمالی  میباشد زنده گی  دارد ومیگوید که خداوند یار کسانی است که خدای شان  را فراموش نکرده فریب ندهند :متاهل است دارای 8 فرزند میباشد بر علاوه وظیفه معلمی به کشاوارزی هم مشغول بوده به موسیقی خصوصا آرمونیه دست رسی داشته  خیلی علاقه دارد  یادش بخیر عمرش دراز باد :

 

/ 0 نظر / 85 بازدید