بیوگرافی لطیف کریمی استالفی

 

محترم لطیف کریمی استالفی فرزند مرحوم مرزا سخیداد خان ، یکی از متنفذین معارف پرور ، نویسنده و وکیل قریه کاردگری ولسوالی استالف ، در سال 1333 در دهکدۀ زیبای استالف چشم بجهان گشود ، دروس خود را از صنف اول الی دوازدهم در لیسه های استالف و نادریه در حالی  بپایان رسانید که  وی را بجرم ضد ستم طبقاتی خاندان سلطنتی از صحن امتحانات آخرین سال فراغت ، بحُکم والی کابل تحت الحفظ به مقر ولایت کشانیدند و تحت استنطاق شخص والی ، جناب « حبیبی » قرار گرفت ، اما دسیسه سازی مؤثر واقع نیافتاد ، امتحانات خود را مؤفقانه سپری و به دورترین ولایت کشور بخدمت عسکری سوقش دادند ، با وجود نمرات عالی از دانشکدۀ حقوق محرومش نمودند ، بوساطت مرحوم « سرجنگ » در مربوطات وزارت مالیه

بحیث کارمند رسمی دولت تقرر حاصل و بعداً در مربوطات وزارت ترانسپورت مدت چند سالی را با کمال صداقت ووطنپرستی ایفای وظیفه نمود ، وی در سال 1360 با استفاده از یک بورس تحصیلی بخارج از کشور اعزام و با ختم مؤفقانه دروس به کشور بازگشت ، بدبختانه حصارامنیتی کشور در حال فرو ریحتن بود ، مگر با عشقی که بوطن داشت با وجود همه نابسامانیها سر سختانه

و ظایف محوله را به پیش می بُرد ، با درد و دریغ که تشنه بخونان مجالش نداند تا بیشتر مصدر خدمات شائسته تر بوطن ومردمش شود ، وی بیشتر تحمل نتوانست ، زندگی را بهم پاشید ، با خیل پرستو های مهاجر راه هجرت در پیش گرفت و اکنون با خانوادۀ خویش در یکی از کشور های اروپایی زندگی می کند . کتابهائیکه از نامبرده طبع و به نشر رسیده و انتظار چاپ را دارند ، قرار ذیل است .

یغمای دوم منگلی

دختری که بخاطر حفظ عفتش تیر باران شد

غرق دریای گناهم بی گناه

تلخترین شام غریبان

ناله های تلخ

رجم انسان و تاریخ در افغانستان

وده ها مقالات سیاسی ، ادبی ، اجتماعی دیگر که در روزنامه ها ، ماهنامه ها و سایت های انترنتی داخل و خارج کشور به نشر رسیده است . بااحترام

/ 0 نظر / 36 بازدید