استاد عبدالغفور رحیل دولت شاهی

 

 

استاد عبدالغفور رحیل دولتشاهی به سال 1306 هجری خورشیدی در ولسوالی بگرام ولایت پروان دیده به دنیاگشود. تحصیلات اولیه اش را در نخستین مکتب ابتدایی درزادگاهش به پایان رساند و سپس شامل دارالمعلمین کابل گردید. تحصیلات عالی اش در دانشگاه کابل در رشتهء تعلیم و تربیه بوده است.

ایشان برای مدت بیشتر از سه دهه در معارف کشور به آموزگاری- چه به گونهء مستقیم و چه در نقش مولف کتابهای درسی سپری کرد. ایشان در کابل، پروان و ولایت بلخ برای تربیهء هزاران تن از جوانان کشور، اعم از دختر و پسر خدمت کرده اند.

از موسسات تعلیمی یی که استاد عبدالغفور رحیل دولتشاهی دران خدمت کرده اند میتوان از مکتب سپین کلی، مکتب سیدجمال الدین، لیسه نادریه، لیسه غازی و لیسه میربچه خان- درکابل، تجربوی دارالمعلمین بلخ و لیسهء سلطانه رضیه در ولایت بلخ و لیسهء بگرام در ولایت پروان نام برد. آخرین کار استاد در پروژهء نصاب تعلیمی ریاست تالیف و ترجمهء وزارت معارف به صفت مولف کتاب های درسی زبان دری بوده است.

استاد رحیل دولتشاهی، به اصلاحات اجتماعی و سیاسی درکشور سخت دلچسپی داشت و با نوشتن مضامین انتقادی یی می پرداخت که صراحت لهجه از ویژگی های کار نویسنده گی شان بود. از سال 1338 تا سال 1348 روزنامه های "پروان" در ولایت پروان و روزنامهء "بیدار" در ولایت بلخ انتشار دهندهء بیشترین شماری از نوشته های استاد اند.

درسال 1343 برای دورهء دوازدهم شورای ملی از ولسوالی بگرام کاندیدایی ولسی جرگه گردید که مرجع و چشم امید اکثریت مردم و جامعهء تحصیلکرده کشور بودند. اما به عللی که توضیح آن بحث جداگانه یی میخواهد، نتوانست به شورای ملی راه یابد.

زندگی نامهء استاد همراه با مجموعه یی از اشعار و برخی از نوشته های شان در کتابی به نام "سنگ مزار" به کوشش فرزندش عبدالصبور رحیل دولتشاهی چاپ ونشر گردیده است.

استاد عبدالغفور رحیل دولت شاهی بتاریخ 23 جوزا سال 1358 خورشیدی بوسیله رژیم کودتا "حزب دموکرتیک خلق" از دفترکارش برده و به زندان انداخته شد. اطلاعات آن دوره همین بود که استاد بیش ازیک هفته درزندان نماند بلکه درهمان ماه جوزا به شهادت رسانده شد. محل دقیق شهادت و دفن شان همانند هزاران انسان گرانقدر وطن که درکام اژدهای استبداد سرخ حزبی – دولتی رفتند، به کسی روشن نیست. بااینهمه، وزارت داخلهء وقت درعقرب 1358 یعنی پنج ماه پس از گرفتاری استاد، فهرست دوازده هزار زندانی یی را که رژیم خلقی به شهادت رسانده بود، اعلام کرد و نام استاد در لست شهدای ماه جوزا وجود داشت. خانواده ، دوستان و هموطنان خواهان اطلاعات از چگونگی حادثه و مدفن او هستند.

صبح 23 جوزای 1358 آخرین دیدار این پدر مهربان، آموزگار بی بدیل و اصلاحگر اجتماعی با خانواده اش بود.

 

سایت وزین عزیزان گمشده

بیجا نجواهد بود که خاطره  یی از شاگردان ان بزرگمرد را در رابطه به صفات نیک وبینظیر  استاد گرانقدر نیز درج ین بیوگرافی جهت اگاهی دوستان نمایم

((استاد گرانقدرعبداغفور رحیل در صنف دهم لیسه میر بچه خان در سال 1349 مضمون دری برای ما تدریس مینمود واقعآ عالم برجسته و مدرس که شیوه تدریس آنرا در دیگر معلمین گرامی کم نذیر است نمیتوان یافت وما از فیض برکت تدریس آن بهرمند شدیم تقریبا در یک صفحه کتاب چندین قطعه اشعار دیگر شعرا را تشریح مینمودند که برای متعلمین هم آموزنده بوده و هم دلچسی ایجاد مینمود و دیگر استادان در ساعات خالی خویش مثل دیگر متعلمین نشسته  از میتود های درسی عالی جناب نوت ها میگرفتند و همه متعلمین کتابچه در دست هر کلمه ایکه از دهان استاد میبرآمد نوت میکردند  باز هم در کدام موقع فرصتیدر مورد شخصیت استا خواهیم نوشت و همیشه مارا بسوی مطالعه و علم رهنمودی و سوق میداد چنان چه روزی بسوی مظاهره میبرآمدیم برای ما صدا زد که اول بفهمید بعد برآیید و یک شعر که همیشه در خاطرم است فرمودند .ا

ین دیگ زخامی است که در جوش و خروش است                          

چون بخته شود لدت دم یافت خموش است 

 استاد گرامی روحت شاد یادت گرامی باد با احترام                             

 خواجه محمد یاسین   از قلعه خواجه کلکان"))

/ 1 نظر / 35 بازدید
وکیل رهجو

سلام برادر خوشحالم که شما را در اینجا یافتم من هم از ولسوالی سید خیل قریه انچو استم، از آشنائی با شما خوشحالم. درود! www.wakeel-rahjo.blogfa.com سلامت باشی!