اطلاعیه

 

اطلاعیه

جهت ایجاد شورای مردم شمالی به اشتراک افغانهای مقیم در روسیه فدراتیف مربوط ولایات پروان ،کاپیساه پنجشیر وکابل قرار است نشستی  بتاریخ 14 برج اپریل سال روان میلادی بروز شنبه ساعت 4 عصر در بازار صدوات جنوب شهر ماسکو مرکز روسیه فدراتیف برگذار گردد .

بهمین مناسبت از هموطنان شهرها ولایات متذکره خواهشمندیم تا درتاسیس این نهاد اجتماعی وطنی مارا تنها نگذاشته اشتراک شان باعث خوشی ماگردیده وشرط اساسی این گردهم آهی را تشکیل میدهد 

باعرض احترام
برگذارکننده گان محفل

/ 0 نظر / 23 بازدید