مختصری از زنده گینامهء استاد میرصفی الله عصمت

 

 

 

مرحوم میر صفی الله عصمت در بهار سال ۸۲۳۱ خورشیدی در یک خانوادهءمتدین و سرشناس در محلهء جمال آغهء ولایت کاپیسا به دنیا آمد، تحصیلات ابتدائی و ثانوی خویش را در لیسهمیر مسجدی خان و بعدا در دارالمعلمین کابل به پایه اکمال رسانید. علایق خاص و استعداد ذاتی او، وی را به جانبمعرفت و عرفان کشاند و خواست ازین ناحیه با تربیه جوانان آینده ساز وطن خدمات پر ارجی را برای وطنش ایفانماید.

مرحوم استاد میر صفی الله عصمت، دوره هایی از زنده گی پر بار خویش رادر پست هایی، سرمعلم مکتب شاه شهید، آمر مکتب متوسطه کارته ۲ کابل، مدیر عمومی تعلیم و تربیه پروان،معاون احسایه مرکزی، معاون ریاست مواد نفتی سپری کرد و تجاربی هم در بخش های سیاسی و اقتصادی کشور نیز از خودبه جا گذاشت.

وی مشرب عالی داشت، زنده گی اش مملو از احساس و عاطفه بود، کارنامه هاو خاطراتش برای دوستداران او مایهء افتخار و مباهات بوده و روابطش با مردم و اهل معرفت از برجستگی خاصحکایت میکند.

اگر امروز گلهای معطر و زیبای این ابرمرد وطن مان در گلستان زنده گیاش پژمرده و پرپر شده اما در جایی دیگر ارواح شاداب عصمت بزرگ مان جوانه های درخت برومند شده در وجود پسرانو دختران و همسر وفادارش در ارتفاعات بلند و بالایی از کرامت و شرافت انسانی تجلیمینماید.

برگرفته شده از سایت جوانان بیدار 

و تشکر ازدوست عزیزم جناب طارق پیکار

/ 2 نظر / 78 بازدید
پریسا

دآیا می دانستید که سایت من به روز ترین سایت ایران است[لبخند]. بازم سر زدم بدو بیا

پریسا

خیلی خیلی خیلی خیلی ازت ممنونم که بهم سر زدی. اما به حضور سبزتان بازم نیازمندیم. بدو که کلی مطلب جدید دارم