گرامیداشت از هشتمین سالروز شهادت شهید نشتوه جهاد و مقاومت زنده یاد احمدشاه مسعود

گرامیداشت از هشتمین سالروز شهادت شهید نستوه جهاد و مقاومت زنده یاد احمدشاه مسعود قهرمان ملی افغانستان وسایر شهدای گلگون کفن راه آزادی ،استقلال و تمامیت ارضی کشور دربرابر اشغالگران ،متجاوزان بیگانه بروز نهم سپتمبر سال 2009در شهر ماسکو مرکز کشور فدارتیف روسیه با اشتراک فعال شهروندان افغانی اعم از دانشمندان ،فرهنگیان،نظامیان و جوانان، سفراودپلومات های سفارت خانه های کشور های دوست وهمسایه مقیم ماسکو و همچنان دانشمندان و استادان اکادمی علوم روسیه فدراتیف و استادان انستیتوت شرق شناسی روسیه طی محفل ختم قرآن عیظم الشان و واتحاف دعا بروح قهرمان ملی ما مسعود بزرگ و سایر شهدای و رزمندگان مقاومت برگذار گردید. محفل با دعایه ختم قرآنکریم آغاز گردیده که ابتدامعرفی برنامه برگذاری مراسم توسط محترم محمد امان اشکریز یکتن از فرهنگیان سابقه دار کشورکه توهم با سرودن اشعار حماسه شاعران بزرگ ادبیات و زبان فارسی چون حافظ ،سعدی ،فردوسی و حضرت مولانا بود صورت پذرفته متعاقبا

آقای حفیظ عبادی شارژدافیر سفارت کبرای دولت اسلامی افغانستان در روسیه فدارسیون پیام کارمندان و واعضای سفارت کبرای افغانستان را به مناسبت این واقعه الم ناک تاریخ کشور مان برای اشتراک کنند گان و سازمان دهندگان محفل قرائت نموده جناب عبادی از مبارزات قهرمان ملی در جبهات نظامی و فرهنگی ،سازندگی ومقاومت یاد نموده وهم تاکید شهید احمد شاه مسعود در ایجاد حکومت ملی با پایه های و سیع متکی بر اصول مدنی و دیموکراتیک از اهداف والای قهرمان ملی خواند.

جناب صلاح الین پویاکر یکتن از برگذارکننده گان محفل پیرامون زندگی نامه ،جهاد،مقاومت ، حراست از آزادی و استقلال کشور در برابر تجاوز و مداخله،اشغال و دسایس کشور های همسایه ،منطقوی و فرامنطقوی و تروریزم جهانی وهم چنان پیرامون شخصیت چند بدی قرمان ملی صحبت ارزنده خویش را به سمع حاضرین رسانید

به تعقیب ان جناب محترم جنرال سید عباس قریشی نیز در مورد شخصیت والای نظامی،عیاری و جوان مردی دربرابر دشمنان،اسیران جنگی و بازماندگان شهدا و زیر دستان عطوفت و مهربانی اش به قدردانی یاد نموده.

دکتور کارگون عضو اکادمی علوم روسیه و مسئول شعبه افغانستان در انستیتیوت شرق شناسی روسیه مسعود بزرگ راشخصیت ملی و بین المللی وشخصیت بزرگ عصر حاضر خوانده و خاطر نشان ساخت که قهرمان ملی به همه شرق و منطقه تعلق دارد نه به تنها افغانستان

سپس جناب محمد اعظم هدفمند بنمایندگی از محصلین افغانی مقیم کشور روسیه ازمبارزان خستگی ناپذیر و شخصیت والای ایشان یاد آور شد

آقای احمد ضیا بهار یکتن از جوانان روشنفکر راجع بهاهلیت ،شخصیت و سجایای نیک این راد مرد تاریخ صحبت جامع خویش را ایراد نموده

هم چنان قطعه شعر از طرف احمد فریدون یک تن از دانش آموزان در وصف سردار جهاد افغانستان سروده شد

محفل بعدا ز افطار ،نمازو نان شب و تازه ترین فلم مستند الی نمیه های شب دوام نموده که دعای ختمیه توسط مولوی حیات الله امام مسجد افغانها در ماسکو قرائت و محفل از طرف کمیسون بزرگداشت از هشتمین سالروز شهادت شهید احمد شاه مسعود به پایان رسید

/ 0 نظر / 15 بازدید