نخبه گان شمالی

نشریه آزاد و غیر وابسته

معرفی شاعر و نویسنده عزیز کاپیسا (محترم استاد میرآقا بیدار کوهستانی

بیوگرافی جناب میراقا بیدار از زبان خودشان  : بنده میرآقا بیدار کوهستانی درسال 1339 درقریه خمزرگر ولسوالی حصه اول کوهستان ولایت ... ادامه مطلب
/ 8 نظر / 93 بازدید
شهریور 94
1 پست
مرداد 94
1 پست
تیر 94
1 پست
بهمن 93
2 پست
دی 93
1 پست
آذر 93
1 پست
مهر 93
2 پست
مرداد 93
1 پست
اسفند 92
3 پست
بهمن 92
2 پست
خرداد 92
3 پست
اسفند 91
1 پست
بهمن 91
4 پست
آبان 91
3 پست
مهر 91
3 پست
مرداد 91
3 پست
تیر 91
2 پست
خرداد 91
6 پست
اسفند 90
4 پست
بهمن 90
1 پست
دی 90
2 پست
آذر 90
2 پست
آبان 90
4 پست
آبان 89
1 پست
مرداد 89
1 پست
بهمن 88
1 پست
آبان 88
1 پست
مهر 88
1 پست
شهریور 88
3 پست
مرداد 88
4 پست