نائب سالار محمد صدیق خان صاحب زاده پسر خواجه جان صاحبزاده نوادهٔ غازی میر مسجدی خان تحصیل کردهٔ مکتب سراجیه کابل، در جنگ سوم افغانستان ـ انگلیس رتبه فرماندهٔ غند در جبهه شرق اشتراک فعال داشت، هنگامیکه صالح محمد «سپه سالار؟» به بهانه زخمی شدن انگشت دست اش یکجا با معاونش محمد گل مومند از جبهه فرار کردند به سرعت خودرا از دکه بکابل رساندند،نائب سالار محمد صدیق خان با قطعهٔ داوطلبان شمالی ـ کوهدامن بالای دشمن حمله کرده و قوائی انگلیسی را وادار به عقب نشینی کردند۰
پس از جنگ استقلال بپاس فداکاری به رتبهٔ نائب سالاری نائل گردید۰در پست های فرماندهی ولایات مشرقی و بعداَ جنوبی ایفای وظیفه کرد،بپاس خدمات موصوف از طرف دولت امانی سالانه مبلغ ده هزار روپیه کابلی نقد برایش بطور انعام داده میشد.
نائب سالار محمد صدیق خان یک فرماندهٔ حرفوی ،شجاع ،دوست مادونان ،پرهیزگار و وطن دوست بود۰
دراواخر حکومت امانی اوفرماندهٔ قطعات نظامی ولایات جنوبی بود،بقول مرحوم غلام محمد غبار ،نائب سالار محمد صدیق خان نفوذ عجیبی معنوی در عساکر تحت امر خودداشت،و در جئی که وظیفه دار میبود... بخاطر حُسن اخلاق و پاکی اش صمیمانه استقبال می شد،بعد از فرار شاه امان الله و شاه سه روزه عنایت الله و حاکمیت امیر حبیب الله کلکانی به مشوره برادرانش شیر جان خان،عطاوالحق خان ومحمد کریم خان به امیر حبیب الله کلکانی بیعت نمود و تا اخیر این بیعت را نگهداشت در دوره امیر حبیب الله کلکانی وظیفه فرماندهٔ قطعات نظامی ولایات جنوبی وبعد از فرار شاه محمود نزد برادرش نادر،وظیفه ریاست تنظیمیه جنوب نیز به موصوف سپرده شد،در جریان تعرض نادر با همکاری انگلیس وقبائل هندی هفت بار به انها شکست فاحش داده و تلفات سنگینی به مهاجمان وارد کرد،نادر بعد از شکست های پی درپی وسیله بادار خویش یعنی نفاق قومی و توضیع پول را در بین قبائل بکار گرفت،در جریان جنگ محمد صدیق خان زخم برداشت و به روستائی اصلی اش ده قاضی کوهدامن غرض مداوا برگشت،میدان به نادر تا جائی خالی گردید.
بعد از عقب نشینی قوائی ا میر حبیب الله کلکانی به شمالی وسوگند نادر به قرآن محمد صدیق خان یکجا با ا میر حبیب الله کلکانی بکابل آمد،بعد از اینکه از غدر نادر باخبرگردید وقتیکه با نادر روبرو گردید نادر ازمحمد صدیق خان باکنایه پرسید محمد صدیق خان چطور هستی؟محمد صدیق خان به نادر گفت مرا این مادیان گردن« سید محمد قلعه بیگی» نماند ورنه بازهم ترا به انگریز فراری می کردم،
محمد صدیق خان یکجا با ا میر حبیب الله کلکانی و سائر یاران درحالیکه به سبب زخمی شدن چوب زیر بغل داشت توسط نادر نامردانه اعدام گردید۰
نادر می خواست جنازه اش را به مادر بزرگوارش روانه کند اما مادر باغیرت کوهدامن گفت بهتر است پهلوی شیران باشد ونخواست جنازه محمد صدیق خان را تسلیم شود۰
پسر محمد صدیق خان ،محمد قاسم خان فاضل مشهور به پوهاند فاضل دردولت به رهبری استاد ربانی وزیر معارف بودند فعلاً سفیر افغانستان در یک کشور اروپائی شرق می باشند۰
 با تشکر از دست اندرکاران محترم صفحه شاه جبیب الله کلکانی
کاپی شده از صفحه امیر حبیب الله کلکانی خادم دین رسول الله


 تاريخ : یکشنبه ۱۳٩۱/۱۱/۸ | ٩:۳٠ ‎ق.ظ | نویسنده : نجیب کوهستانی | نظرات ()
  • ایران بلاگ | ویندوز سون